Coronavirus COVID-19:
info en actiepunten

 

 

18 maart

Beste,

Het zijn ingrijpende maatregelen, die momenteel in ons land genomen worden.
Draag zorg voor elkaar en heb begrip voor elkaar en de moeilijke situatie waar we ons nu in begeven. Laten we redelijk zijn en met gezond verstand er samen het beste van maken. In elk geval dient iedereen het algemeen principe van “social distancing (afstand houden) en hygiëne” na te leven.  Dit is altijd en overal van toepassing.

Momenteel zijn we nog in overleg met de bevoegde overheidsinstanties om eventuele de bijkomende impact te begrijpen.
Van zodra we meer informatie hebben, blijven we hierover communiceren.

LET OP: door de huidige situatie kunnen wij als organisator geen optimale dienstverlening garanderen met wijk-werken door de geringe capaciteit van wijk-werkers. Het is belangrijk om indien er een concrete aanvraag is contact op te nemen met de bemiddelaar van de gemeente waar de hulpvrager woont. Deze zal zo goed mogelijk luisteren naar de vraag en indien mogelijk aan een wijk-werker matchen.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Vanhecke
Directeur Perspectief
0471/389713
info@perspectiefwerkt.be


Beste,

De ontwikkelingen met betrekking tot het COVID 19 Coronavirus volgen elkaar snel op.
Lees deze aandachtig en ook www.info-coronavirus.be/nl 

De richtlijnen zijn in deze dat iedereen aan het werk blijft, waar mogelijk wordt telewerk mogelijk gemaakt.

De personeelsleden en de wijkwerkers van Perspectief blijven hun opdrachten doen, de opdrachten die mogelijk zijn via telewerk gebeuren voortaan via telewerk.

  • Afspraken/raadplegingen gebeuren voortaan telefonisch;
  • Opdrachten waar werken op afstand niet mogelijk is worden uitgevoerd zoals gebruikelijk.

(vb.: opdrachten onkruid verwijderen, opdracht open blijvende kinderopvang, opdracht bedelingen, opdrachten gezinsondersteuning, etc.).

Bij twijfel in verband met Uw eigen gezondheid of vragen over de werking naar aanleiding van het Corona virus, aarzel niet om ogenblikkelijk contact op te nemen:

Uw gezondheid is de eerste prioriteit.

Vriendelijke groeten,
Charlotte Verkeyn
Voorzitter Perspectief

Niezen

Perspectief (per - spec` tief)

1. punt van waaruit je iets bekijkt
2. een platform van samenwerking tussen de gemeenten van de regio Oostende.
Sociale economie

Sociale tewerkstelling

Sociale economie zorgt voor kansen op werk voor mensen die anders moeilijk werk vinden.

Meer info

Wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week opdrachten uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf in je buurt.

Meer info

MVO

MVO

Er wordt actief gezocht naar een samenwerking met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en die bewust willen gaan voor een win-win!

Meer info

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Met deze open vraag richten we ons naar u als mogelijke klant.
U stelt zich misschien direct de vraag: "Waarom zou ik gebruik maken van jullie diensten?"
Wel op deze website kan u een groot aantal voordelen terugvinden die deze ondernemingen hebben opgebouwd.

“Meer dan 50 jaar ervaring, lokaal georiënteerd, duurzaam, garant voor topkwaliteit, kennis en ervaring, klantgericht werken, …”

Afgestemd op de behoefte van de klant

Er bestaat feitelijk geen standaard antwoord op een vraag van een klant, die overal en altijd goed is. Iedere organisatie, iedere vraag is anders dus ga gerust met ons het gesprek aan.

Ga met ons het gesprek aan

Stel uw vragen, zo kunnen we beter nagaan hoe we van dienst kunnen zijn. U kan zien dat de diverse ondernemingen op deze website een brede waaier van diensten en mogelijkheden aanbieden. Dus ook voor de diensten die u niet direct terug kan vinden op de website als de antwoord op uw vraag/probleem van vandaag willen we graag het gesprek aangaan.

Deze ondernemingen zijn flexibel en afgestemd op de aard van uw opdracht.

Deze website omvat doelgerichte - goed georganiseerde - en bewuste ondernemingen die bepaalde waarden voorop stellen tijdens het uitvoeren van hun activiteit. Hun activiteiten (en dus ook uw opdracht…) maakt het mogelijk dat mensen kansen krijgen die ze vandaag niet krijgen op arbeidsmarkt.

Download PDF folder

Werken doen